• รับประกันโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำรับประกันโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำ
 • คุ้มครองทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมงคุ้มครองทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง
 • ชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล สูงสุด 60,000 บาทชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล สูงสุด
  60,000 บาท

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

“หมดกังวลค่ารักษาพยาบาล
บาดเจ็บ พิการถาวร สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า สายตา)
หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ คุ้มครองด้วยวงเงินสูงสุด
6,000,000 บาท

แผนประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ แผน 1
ไทยศรีประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุ แผน 1

ไทยศรีประกันภัย
เบี้ยประกัน

540 บาท ต่อปี

ความคุ้มครอง

 • เสียชีวิต100,000 บาท
 • ทุพพลภาพถาวร100,000 บาท
 • สูญเสียอวัยวะ100,000 บาท
 • ถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย100,000 บาท
 • ขับขี่จักรยานยนต์50,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล10,000 บาท
 • เงินชดเชยขณะรักษาตัวใน รพ.0 บาท
ซื้อประกัน
ประกันอุบัติเหตุ แผน 2
ไทยศรีประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุ แผน 2

ไทยศรีประกันภัย
เบี้ยประกัน

1,150 บาท ต่อปี

ความคุ้มครอง

 • เสียชีวิต300,000 บาท
 • ทุพพลภาพถาวร300,000 บาท
 • สูญเสียอวัยวะ300,000 บาท
 • ถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย300,000 บาท
 • ขับขี่จักรยานยนต์150,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล30,000 บาท
 • เงินชดเชยขณะรักษาตัวใน รพ.0 บาท
ซื้อประกัน
ประกันอุบัติเหตุ แผน 3
ไทยศรีประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุ แผน 3

ไทยศรีประกันภัย
เบี้ยประกัน

1,920 บาท ต่อปี

ความคุ้มครอง

 • เสียชีวิต500,000 บาท
 • ทุพพลภาพถาวร500,000 บาท
 • สูญเสียอวัยวะ500,000 บาท
 • ถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย500,000 บาท
 • ขับขี่จักรยานยนต์250,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล50,000 บาท
 • เงินชดเชยขณะรักษาตัวใน รพ.0 บาท
ซื้อประกัน

คำถามที่พบบ่อย

A: ไม่สามารถทำได้ จะจ่ายค่าทดแทนสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าทดแทนแล้วจากสวัสดิการของรัฐ หรือประกันภัยอื่น บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงส่วนที่ขาดเท่านั้น

A: จ่าย เนื่องจากค่าผ่าตัดและเอ็กซเรย์รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลด้วย

A: กรณีที่เราเสียชีวิต บริษัทประกันจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้ผู้รับผลประโยชน์ตามที่เราได้ระบุไว้ แต่ถ้าเราไม่ได้ระบุชื่อใครเลยในกรมธรรม์ เงินผลประโยชน์จะถูกจ่ายเข้ากองมรดกของเราแทน

A: ในกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ส่วนของค่ารักษาพยาบาลบริษัทจะจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ในส่วนของค่าสินไหมทดแทนมรณกรรม สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ หรือค่าชดเชยรายวันกรณีรักษาในโรงพยาบาล ผู้เอาประกันภัยซื้อกี่กรมธรรม์จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ทุกกรมธรรม์