ย้อนกลับเพื่อเลือกแผนอื่น ประกันอุบัติเหตุ แผน 3
คุ้มครองภายใน 24 ชม. ในวันและเวลาทำการ

ติดต่อทำประกัน

สนใจทำประกันอุบัติเหตุกรอกข้อมูลเพื่อรับการติดต่อกลับ

ไทยศรีประกันภัย

ไทยศรีประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุ

เบี้ยประกัน

1,920 บาท ต่อปี

ความคุ้มครอง

  • เสียชีวิต 500,000 บาท
  • ทุพพลภาพถาวร 500,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ 500,000 บาท
  • ถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย 500,000 บาท
  • ขับขี่จักรยานยนต์ 250,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท
  • เงินชดเชยขณะรักษาตัวในรพ. 0 บาท

ติดต่อทำประกัน

สนใจทำประกันอุบัติเหตุกรอกข้อมูลเพื่อรับการติดต่อกลับ

ติดต่อเรา
02-432-2345