ย้อนกลับเพื่อเลือกแผนอื่น ประกันอุบัติเหตุ แผน 2
คุ้มครองภายใน 24 ชม. ในวันและเวลาทำการ

ติดต่อทำประกัน

สนใจทำประกันอุบัติเหตุกรอกข้อมูลเพื่อรับการติดต่อกลับ

ไทยศรีประกันภัย

ไทยศรีประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุ

เบี้ยประกัน

1,150 บาท ต่อปี

ความคุ้มครอง

  • เสียชีวิต 300,000 บาท
  • ทุพพลภาพถาวร 300,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ 300,000 บาท
  • ถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย 300,000 บาท
  • ขับขี่จักรยานยนต์ 150,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท
  • เงินชดเชยขณะรักษาตัวในรพ. 0 บาท

ติดต่อทำประกัน

สนใจทำประกันอุบัติเหตุกรอกข้อมูลเพื่อรับการติดต่อกลับ

ติดต่อเรา
02-432-2345