ย้อนกลับเพื่อเลือกแผนอื่น ประกันอุบัติเหตุ แผน 1
คุ้มครองภายใน 24 ชม. ในวันและเวลาทำการ

ติดต่อทำประกัน

สนใจทำประกันอุบัติเหตุกรอกข้อมูลเพื่อรับการติดต่อกลับ

ไทยศรีประกันภัย

ไทยศรีประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุ

เบี้ยประกัน

540 บาท ต่อปี

ความคุ้มครอง

  • เสียชีวิต 100,000 บาท
  • ทุพพลภาพถาวร 100,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ 100,000 บาท
  • ถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย 100,000 บาท
  • ขับขี่จักรยานยนต์ 50,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท
  • เงินชดเชยขณะรักษาตัวในรพ. 0 บาท

ติดต่อทำประกัน

สนใจทำประกันอุบัติเหตุกรอกข้อมูลเพื่อรับการติดต่อกลับ

ติดต่อเรา
02-432-2345