การเลือกประกันภัยรถยนต์

May 28, 2021 รถยนต์ การเลือกประกันภัยรถยนต์

 

     การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์นั้น ไม่เหมือนการเลือกซื้อสินค้าทั่วๆไป หลักการที่เน้นให้เบี้ยประกันถูกที่สุด คงไม่สามารถใช้ได้ในกรณีนี้ เพราะจะทำให้คุณได้รับความคลุมครองที่ไม่ครอบคลุม หากเกิดอุบัติเหตุอาจไม่ได้รับความคุ้มค่าที่ครอบคลุมมากพอส่งผลให้คุณต้องจ่ายเงินส่วนต่าง หรือเรียกง่ายๆว่าการทำประกันที่ไม่คุ้มค่านั้นเอง

     แล้วประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทคุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันภัยชั้น 1

 

     มีความคุ้มครองทั้งรถคู่กรณีและรถคันเอาประกันหรือแม้ไม่มีคู่กรณี และยังให้ความคุ้มครองในเรื่องรถสูญหาย ไฟไหม้และภัยธรรมชาติ เพราะประกันภัยชั้น 1 คุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินทั้งของผู้ขับขี่และของคู่กรณี นอกจากนั้นยังคุ้มครองไปถึงความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้

ประกันภัยชั้น 2

 

     ประกันภัยชั้น 2 เป็นประกันที่คุ้มครองคู่กรณีเท่านั้น แต่ไม่คุ้มครองผู้ขับขี่ นั้นคือหากเกิดอุบัติเหตุรถชน ประกันจะซ่อมรถของคู่กรณีให้ แต่ผู้ขับขี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง แต่ราคาเบี้ยประกันภัยจะถูกกว่า ประกันชั้น1 แต่ยังให้ให้ความคุ้มครองเฉพาะรถคู่กรณีเท่านั้น แต่ยังคุ้มครองในกรณีรถสูญหายหรือไฟไหม้

ประกันภัยชั้น 2+

 

     ประกันภัยชั้น 2+ จะได้รับความนิยมในผู้ขับขี่ที่ต้องการต่อประกันรถยนต์มาก เนื่องจากมีความคุ้มครองที่สูง แต่ราคาไม่แพง โดยมีความคุ้มครองทั้งรถคู่กรณีและรถคันเอาประกัน แต่ต้องเกิดจากกรณีอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น และยังให้ความคุ้มครองในเรื่องรถสูญหาย ไฟไหม้และภัยธรรมชาติ

ประกันภัยชั้น 3

 

     ประกันภัยชั้น 3 เป็นประกันที่ราคาไม่แพง โดยให้ความคุ้มครองเฉพาะรถคู่กรณีเท่านั้น และไม่คุ้มครองในกรณีรถสูญหายหรือไฟไหม้ ประกันชั้นนี้เหมาะกับรถที่ผ่านการใช้งานมานานแล้ว หรือรถยนต์ที่ไม่ค่อยได้นำออกมาขับขี่ ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมีน้อย

ประกันภัยชั้น 3+

 

     ประกันภัยชั้น 3+ ราคาไม่แพง โดยให้ความคุ้มครองเฉพาะรถคู่กรณีเท่านั้น และไม่คุ้มครองในกรณีรถสูญหายหรือไฟไหม้ หรือก็คือ คุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถชนเท่านั้น

 

     ซึ่งประกันภัยในแต่ละชั้นมีความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ผู้ขับขี่ควรเลือกประกันที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่านด้วยนะคะ

แต่สำหรับใครที่ยังไม่มีประกันภัยรถยนต์ หรือไม่รู้ว่าจะทำที่ไหนดี สามารถทำได้กับยิ้มได้ประกันภัย เพียงโทร  02-432-2345 หรือ ผ่าน www.yimdaiinsurance.com เพื่อให้คุณได้ประกันภัยที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับความคุ้มครองดีที่สุด