ต่อใบขับขี่รถยนต์ 2567 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

February 14, 2024 รถยนต์ ต่อใบขับขี่รถยนต์ 2567 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

     สำหรับการต่อใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งสามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ 90 วัน และในปัจจุบันสำหรับใครที่เพิ่งทำใบขับขี่ก็จะได้รับใบอนุญาตแบบชั่วคราวที่มีอายุเพียง 2 ปีจะต้องเปลี่ยนมาต่ออายุใบขับขี่เป็น 5 ปี โดยจะต่อใบขับขี่จะต้องใช้เอกสารและมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ

     ซึ่งอัปเดตล่าสุด การต่อใบขับขี่ 2567 สามารถทำได้ทั้งการจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ หรือ Walk In เลยแบบไม่ต้องจองคิว

ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าเท่าไร รู้ไว้ สอบใบขับขี่ได้ฉลุย | Nexen Thailand Official

 

การต่ออายุใบขับขี่ จากชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็น 5 ปี

เอกสารต่อใบขับขี่ ชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็น 5 ปี

 1. ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง
 3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
ขั้นตอนการต่อใบขับขี่จากชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี
1.จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือ Walk In แบบไม่ต้องจองคิว >> วิธีจองคิวต่อใบขับขี่ ด้วย แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
3.ถ่ายรูปเพื่อพิมพ์ใบขับขี่
4.ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์ 505 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 255 บาท

     หมายเหตุ: ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 เดือน หากขาดต่ออายุใบขับขี่ กรณีที่สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการอบรม, ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ

เดินทางสบายใจ ปลอดภัยในการขับขี่ - HealthToday Disease

หากใบขับขี่หมดอายุ จะเคลมประกันได้หรือไม่? อ่านเพิ่มเติม คลิก!

 

การต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารต่อใบขับขี่ ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

 1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง
 3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
ขั้นตอนการต่อใบขับขี่จากชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี
1.ในปี 2567 กรมขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบการอบรมใบอนุญาตขับรถผ่านระบบ e-Learning ที่เว็บไซต์ https://dlt-elearning.com/
2.จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือ Walk In แบบไม่ต้องจองคิว >> วิธีจองคิวต่อใบขับขี่ ด้วย แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

3.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
4.ถ่ายรูปเพื่อพิมพ์ใบขับขี่
5.ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์ 505 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 255 บาท

     หมายเหตุ: ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน หากขาดต่ออายุใบขับขี่ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการทดสอบข้อเขียน, การสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

 

ต่อใบขับขี่ 2567 สามารถทำล่วงหน้าได้มั้ย?

 • สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ ทันทีที่ถือใบอนุญาตขับรถครบ 1 ปี
 • หากใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี ต้องอบรม 5 ชั่วโมง และทดสอบข้อเขียนใหม่
 • หากใบขับขี่ขาดเกิน 3 ปี ต้องอบรม 5 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียนใหม่ และทดสอบขับรถใหม่

 

หยุด! พฤติกรรมเปิดไฟฉุกเฉินโดยไม่จำเป็น อ่านเพิ่มเติม คลิก!

 

     การต่อใบขับขี่ใช้ระยะเวลาในการต่ออายุสามารถทำเสร็จได้ภายในวันเดียว ซึ่งในแต่ละวันนั้นจะมีรอบเวลาในการอบรมอยู่

ยกตัวอย่าง เช่น: สำนักงานขนส่งกรุงเทพมีการแบ่งการอบรมเป็น 5 รอบ/วัน เริ่มรอบแรกเวลา 09.00 น. และรอบสุดท้ายเริ่ม 14.00 น.