ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1คุ้มครองอะไรบ้าง?

November 21, 2023 รถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1คุ้มครองอะไรบ้าง?

     ถ้าหากรถเกิดอุบัติเหตุไปชน หรือโดนชนจนเสียหาย แบบนี้คงจะนึกถึง “ประกันภัยรถยนต์” เลยใช่มั้ยครับ สำหรับประกันภัยรถยนต์ชั้นที่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์มากที่สุดคือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นั้นเอง โดยจะคุ้มครองอุบัติเหตุทั้งมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี และรวมถึงคุ้มครองเรื่องอื่นๆ ด้วย มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร? และมีกี่แบบ

     ประกันภัยรถยนต์ คือ ประกันความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ซึ่งเกิดขึ้นกับรถ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมไปถึงบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถคันดังกล่าว โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดความเสียหาย จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
 • ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คือ การทำสัญญาระหว่างผู้ซื้อประกันกับผู้ขาย(บริษัทประกัน) โดยเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ตามความพึงพอใจของผู้ซื้อเอง หรือเรียกอีกอย่างว่า ซื้อด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกบังคับ ซึ่งประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีด้วยกันถึง 5 ประเภท ได้แก่

 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2
 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+
 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
เลือกประกันรถยนต์แบบไหนดี ที่เหมาะสำหรับผู้หญิง | dtac

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง?

 1. คุ้มครองรถยนต์ส่วนบุคคล อายุรถไม่เกิน 15 ปี จะให้ความคุ้มครองรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง หรือที่เราเรียกว่ารถปิกอัพ และอายุของรถ หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าจะทำประกันภัยชั้น 1 ต้องเป็นรถใหม่เท่านั้น แต่ที่จริงแล้วบริษัทจะรับทำให้รถที่มีอายุถึง 15 ปีเลยทีเดียว
 2. คุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์ คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ รวมไปถึงอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนควบที่ติดประจำอยู่กับตัวรถของผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี อันเนื่องมาจากการชนกับพาหนะทางบก หรือชนกับสิ่งของอื่นๆ เมื่อได้รับความเสียหายจากการชน ไม่ว่าจะเป็นรถเราหรือรถคู่กรณี สามารถเคลมค่าซ่อมกับประกันภัยชั้น 1 ได้เลย
 3. คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของคู่กรณี หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ ประกันภัยชั้น 1 จะคุ้มครองเงินค่าเสียหายส่วนเกินจากความคุ้มครองใน พ.ร.บ. โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยจำนวน 100,000 บาท/คน และ 10,000 บาท/ครั้ง
 4. คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน เช่นรถชนร้านค้า ทำให้ร้านและสินค้าได้รับความเสียหาย บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน ต่อเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งจะชดเชยค่าเสียหายตามจริง โดยมีเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัย จำนวน 200,000 บาทต่อครั้ง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันในกรมธรรม์
 5. คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ คุ้มครองความเสียหายตัวรถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง หรือส่วนควบที่ติดกับรถยนต์อันเกิดจากไฟไหม้ทุกกรณี และคุ้มครองกรณีสูญหายทั้งรถหรืออุปกรณ์ตกแต่งอันเกิดจากการโจรกรรม
 6. คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น กรณีน้ำท่วม ลมพายุ โดยบริษัทประกันภัยจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์คันที่ทำประกันโดยคิดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกัน หรือเท่ากับทุนประกันภัยตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
ต้นไม้หล่นใส่รถพังเสียหาย อุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติ แบบนี้ประกันภัยรถยนต์ จะคุ้มครองความเสียหายหรือไม่ ? - Insure Friend Broker -

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ไม่คุ้มครองเรื่องเหล่านี้ อ่านเพิ่มเติม คลิกเลย!

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เหมาะกับใครบ้าง

 • มือใหม่หัดขับ

       เหมาะกับผู้ขับขี่มื่อใหม่ที่มีประสบการณ์การขับขี่น้อย เสี่ยงต่อการเกิดุบัติเหตุได้ง่าย

 • รถป้ายแดง

       ผู้ที่ออกรถป้ายแดงต้องหวงรถเป็นเรื่องธรรมดา โดยเฉพาะรอยขีดข่วนหรืออุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับตัวรถ

 • รถยนต์ทั่วไป

       เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจะได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุม และสามารถส่งเคลมประกันรถได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

 

     หากท่านใดสนใจทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สามารถทำได้ที่ ยิ้มได้ประกันภัย เพียงโทร 02-432-2345 หรือ ซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่าน www.yimdaiinsurance.com เพื่อรับความคุ้มครองที่คุ้มค่าที่สุด

บทความอื่นๆ